Chính Sách Ký Gửi Hàng Hoá

Chúng tôi chỉ nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến ký gửi khi đơn ký gửi đã được chúng tôi phê duyệt hay xác nhận ở trên website. Đối với những đơn hàng không thực hiện theo đúng quy trình ký gửi trên hệ thống như không tạo đơn ký gửi, sai thông tin đơn hàng... Khi xảy ra tình trạng mất/ thất lạc Minh Khôi logistics sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Chú ý: Không nhận vận chuyển đối với các mặt hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ như vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự;Các sản phẩm mật mã sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước,....

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, BỒI THƯỜNG VỚI HÀNG KÝ GỬI:

- Đối với hàng kí gửi chúng tôi chỉ nhận trách nhiệm đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, còn đối với tổn thất mất mát hay chất lượng, quy cách của hàng hóa trước khi về kho Trung của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

- Nếu quý khách không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hoặc thất lạc hàng hóa do Minh Khôi Logistics hoặc do các yếu tố khách quan khác , chúng tôi sẽ đền bù gấp 5 lần cước vận chuyển.

- Nếu quý khách muốn đền bù theo giá trị đơn hàng thì có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và có thể đóng bảo hiểm theo các mức sau ạ:

  • Đóng 1% giá trị đơn hàng nếu mất (thất lạc) chúng tôi đền 30% giá trị đơn hàng
  • Đóng 2% giá trị đơn hàng nếu mất (thất lạc) chúng tôi đền 60% giá trị đơn hàng
  • Đóng 3% giá trị đơn hàng nếu mất (thất lạc) chúng tôi đền 100% giá trị đơn hàng

Chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng thêm dịch vụ này, để giảm thiểu rủi ro tối đa.

Lưu ý: Minh Khôi có quyền xác nhận lại tính chính xác của giá trị đơn hàng mà quý khách kê khai khi xảy ra tranh chấp. Nếu giá trị hàng hóa mà quý khách báo với chúng tôi cao hơn giá trị thực tế, chúng tôi có quyền từ chối đền bù thiệt hại.

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Minh Khôi
Để lại thông tin tư vấn
Tra cứu minhkhoixnk.com@gmail.com 0832.83.88.66